top of page
  • Foto van schrijverneowind

Wind in de zeilen.

Bijgewerkt op: 21 aug. 2021


Vlaamse call voor middelgrote windmolens : heel veel animo

Oproep voor middelgrote windturbines groot succes.

Sinds de aankondiging van het nieuwe steunmechanisme voor middelgrote windturbines medio 2018 , en de effectieve implementatie ervan eind 2018, hebben we een massa aanvragen ontvangen om projecten op te starten.


In die mate zelfs dat heel wat klanten nogal wat geduld hebben moeten tonen, en nog steeds moeten tonen, om via een eerste quick scan het idee van een middelgrote windturbine voor hun bedrijf te zien geëvalueerd worden.


In vele gevallen zit de klant al " in de goede richting ", in een pak andere gevallen is middelgrote wind op de bedrijfssite totaal onzinnig.

En dat botst wel eens met het enthousiasme van de betrokken klant zelf.

Jezelf rijk rekenen.

Bovendien is het als projectontwikkelaar verleidelijk om, gebruik makende van het enthousiasme van die klant, deze klant rijk te rekenen met allerlei toch niet à priori te verifiëren assumpties. Meer bepaald met de beruchte onbekende : windsnelheid.


Wat nu niet meteen de bedoeling kan zijn.


De windsnelheid op 50 - 70 m is immers de grote onbekende, maar heeft een grote impact op het verdienmodel, een impact die de lineariteit sterk overstijgt. Ons advies daarin is de nodige omzichtigheid te hanteren in de calculaties, en je case niet te laten afhangen van positieve assumpties, maar "te laten draaien" op de huidige toestand, tenzij er een grote verandering op je bedrijfssite is voorzien in de nabije toekomst.


Door onze aanpak inzake het omgevingsvergunningstechnische gedeelte, zijn we tevens van mening dat de slaagkans voor je project realistisch is. Dit omvat verschillende milestones dat het opmaken van een dossier volledig overstijgt. Alleen op zo'n manier kunnen we ervoor zorgen dat je project iets anders is dan een idee op papier.


Hoofdmotivatie bij klanten ?

In volgorde van belangrijkheid alvast:


  • Anticipatie op prijsstijgingen van energie

  • Eigen verbruik zoveel mogelijk dekken

  • Duurzaamheidsprofiel van het eigen bedrijf verbeteren

  • Soms wordt er ook gedacht aan het klimaat

Deze nuchtere bedrijfsmatige benadering van de ondernemer is niet alleen begrijpelijk, ze moet ook het startpunt zijn.


Tevens zien we dat in het segment landbouw, er heel wat vraag is om coöperatieve grote windprojecten op te starten als alternatief op het klassieke verhaal met de klassieke projectontwikkelaar die de landeigenaars afschuimt op zoek naar opstalrechten voor zijn/haar project.


Van passieve toeschouwer annex potentiële "wind for life" er tot actieve deelnemer.


De landeigenaar - landbouwer heeft immers een heel belangrijke troef in handen die hij/zij kan valoriseren in de hele energietransitie die voor de deur staat: Ruimte om windmolens te bouwen.


Het is leuk om vast te stellen dat diezelfde landeigenaar het huidige mechanisme van opstalrecht onderschrijven en dan maar zien wat er gebeurt op de klassieke manier ( projectontwikkelaar, energiebedrijf dient aanvraag in ) meer en meer in vraag stelt en open staat voor een manier van projectontwikkeling die echt slaagkans geeft aan het potentieel project.Bij deze neemt hij dus actief deel aan het proces, samen met de lokale gemeenschap, om het verhaal van de grond te krijgen en te realiseren.Prometheus Coop


Wat alleen maar aan te moedigen is, in heel de maatchappij trouwens.


87 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page