250 kW middelgrote windturbine

Het beste wat de wereldmarkt te bieden heeft

 

Middelgroot

Volgens de Vlaamse wetgeving is een middelgrote windturbine een turbine met masthoogte hoger dan 15 m en een vermogen tot 300 kW.
 

In Vlaanderen is het niet zinvol om windturbines met een masthoogte minder dan 40 m te bouwen (tenzij aan de kust) omdat bij een lagere masthoogte er een te lage gemiddelde windsnelheid is om tot rendabele projecten te komen.

Middelgrote windturbines zijn door hun lagere hoogte dan grote windturbines meer geschikt om in het dichtbebouwde Vlaanderen ruimtelijk te integreren en zijn in eerste instantie gericht op auto-consumptie ipv op grid-injectie, zoals meestal het geval is bij grote windturbines.

Het omgevingsvergunningstraject is ook veel korter en veel goedkoper dan bij grote windturbine.

Via een call systeem ondersteunt Vlaanderen de investeringen in dergelijke technologie.
 

Partnership met Wind Technik Nord

Voor het aanleveren van de middelgrote windturbines hebben we een exclusief partnership met het Duitse bedrijf Wind Technik Nord GmbH, een tweede generatie familiebedrijf en windpionier gespecialiseerd in de productie van middelgrote windturbines tot 1 MW.

Het is één van de weinige bedrijven in de wereld dat via een goede prijs/kwaliteit zeer degelijke windturbines kan aanleveren. 

Reeds ongeveer 30 jaar hebben ze in nagenoeg de hele wereld ongeveer 1000 projecten gerealiseerd.

 

Voor de Vlaamse projecten zijn ze volgens onze mening dan ook de meest geschikte langetermijnpartner voor projecten in het segment middelgrote wind.

Voor welke bedrijven ?

Bedrijven met een minimaal elektrisch verbruik op jaarbasis van 200 MWh en gelegen in een gunstige windregio kunnen gebaat zijn bij het plaatsen van een middelgrote windturbine;

Heel belangrijk voor het verdienmodel van deze projecten is dat een aanzienlijk deel ( minstens 50% ) van de windstroom ook ogenblikkelijk kan opgebruikt worden.

De ruimtelijke inplanting is heel belangrijk, daarom dat een minimale afstand van 200-250 m t.o.v. bestaande woningen aan te bevelen is. Dit is belangrijk om de slaagkans tot het verkrijgen van de omgevingsvergunning te vergroten.

250 kW Windturbine

Voor Vlaanderen verdelen we exclusief de WTN 250 kW middelgrote winddturbine van Wind Technik Nord.

Deze windturbine heeft een masthoogte variërend van 30 tot 65 m en een rotordiameter van 30 m.

 

Voor echt rendabele projecten wordt een masthoogte  van 50 m aangeraden, lagere masthoogtes zijn echt af te raden.

 

© neowind 2015-2020