top of page
barn-4736611_1920.jpg

Veelgestelde Vragen

FAQ: FAQ

WAT IS EEN KLEINE EN MIDDELGROTE WINDTURBINE ?

Volgens de Vlaamse regelgeving wordt een middelgrote windturbine gedefinieerd als een windturbine met vermogen kleiner dan 300 kW en masthoogte groter dan 15 m.

Een kleine windturbine heeft derhalve een masthoogte lager dan 15 m.

ZIJN KLEINE EN MIDDELGROTE WINDTURBINES RENDABEL ?

Kleine en middelgrote windturbines kunnen een degelijk energetisch en financieel rendement genereren, afhankelijk uiteraard van een aantal factoren.

In een quick-scan kunnen we meteen afstippen of je project al dan niet haalbaar is.

HOE HOOG ZIJN KLEINE EN MIDDELGROTE WINDTURBINES IN VERGELIJKING MET GROTE WINDTURBINES ?

  • De masthoogte van onze windturbines varieert van 15 m tot 50 m.

  • Grote windturbines hebben al snel een masthoogte van 120 m waardoor hun ruimtelijke impact veel groter is.

WAT IS HET VOORDEEL VAN EEN KLEINE OF MIDDELGROTE WINDTURBINE TOV EEN GROTE WINDTURBINE ?

Kleine en middelgrote windturbines kunnen stand-alone vergund worden terwijl grote windturbines geclusterd dienen te worden.

Dit wil zeggen dat grote windturbines in groep moeten geplaatst worden, en dan nog gekoppeld aan bepaalde landschappelijke elementen zoals lijnstructuren ( autosnelwegen, waterwegen, ... ).

Terwijl vergunningsprocedures bij grote windparken absurd lang kunnen aanslepen, en heel kostelijk zijn, is deze procedure bij kleine en middelgrote windturbines ondertussen veel lichter geworden en is er een merkelijk hoge slaagkans tot bekomen van een omgevingsvergunning.

We spenderen ook redelijk wat tijd aan info-vergaderingen met buurtbewoners, zodat pro-actief misverstanden kunnen weggewerkt worden en de slaagkans van je project verhoogd wordt.

IS HET MAKKELIJK EEN OMGEVINGSVERGUNNING TE VERKRIJGEN VOOR EEN KLEINE OF MIDDELGROTE WINDTURBINE ?

De tiphoogte van onze turbines is veel lager dan bij grote windturbines waardoor de impact op de omgeving veel kleiner is.

 

Tegelijk is de windsnelheid op die hoogte meer dan voldoende om een degelijk projectrendement te kunnen verkrijgen, zeker  in combinatie met de investeringssteun die kan bekomen worden via de VEKA call van de Vlaamse Overheid en/of via het Vlif fonds.

Bovendien is het vergunningstraject veel lichter dan bij grote windturbines.

Niettegenstaande het lichtere vergunningstraject, zijn kleine en middelgrote windturbines in België een zeldzaamheid. Voor een heel stuk heeft dit te maken met de terughoudendheid bij de overheid in het verleden om dergelijke projecten te vergunnen, uit angst een “wildgroei” te krijgen.

We gebruiken succesvolle projecten als bakens om andere lokale besturen over de streep te trekken om omgevingsvergunningen te verlenen.

bottom of page