©2018 door neowind, alle rechten voorbehouden.

JE VRAGEN BEANTWOORD

 

WAT IS EEN MIDDELGROTE WINDTURBINE ?

Volgens de Vlaamse regelgeving wordt een middelgrote windturbine gedefinieerd als een windturbine met vermogen kleiner dan 300 kW, zonder een wettelijke beperking in hoogte.

WAAROM MOET IK EEN MIDDELGROTE WINDTURBINE KIEZEN EN GEEN KLEINE WINDTURBINE ?

Middelgrote windturbines kunnen een degelijk energetisch en financieel rendement geven, afhankelijk van een aantal factoren, kleine windturbines kunnen dat totaal niet. Voldoende tests met kleine windturbines tonen dit duidelijk aan.

HOE HOOG ZIJN MIDDELGROTE WINDTURBINES IN VERGELIJKING MET GROTE WINDTURBINES ?

  • Onze middelgrote windturbines ( 250 en 600 kW ) variëren in hoogte van 40 tot 70 m hubhoogte. De hubhoogte komt overeen met de mastlengte.

  • Grote windturbines hebben al snel een masthoogte van 11

WAT IS HET VOORDEEL VAN EEN MIDDELGROTE WINDTURBINE TOV EEN GROTE WINDTURBINE ?

Middelgrote windturbines kunnen stand alone vergund worden terwijl grote windturbines geclusterd dienen te worden, ttz grote windturbines moeten in groep geplaatst worden, en dan nog gekoppeld aan bepaalde landschappelijke elementen zoals lijnstructuren ( autostrades, kanalen ). Terwijl vergunningsprocedures bij grote windparken absurd lang kunnen aanslepen, is deze procedure bij middelgrote windturbines veel lichter en is er een merkelijk hogere slaagkans. De vergunning wordt immers verleend door de lokale overheid en dient de provincie niet te passeren. Een lokaal goedkeuren van het project resulteert dus meestal in een bouwvergunning.

IS HET MAKKELIJK EEN BOUWVERGUNNING TE VERKRIJGEN VOOR EEN MIDDELGROTE WINDTURBINE ?

De tiphoogte van de turbines varieert tussen de 55 en 85,  met als gevolg dat  de impact op de omgeving veel kleiner is dan bij grote windturbines.


Tegelijk is de windsnelheid op die hoogte meer dan voldoende om dergelijke projecten mooi rendabel te laten zijn.

Het vergunningstraject is bovendien veel lichter dan bij grote windturbines: er wordt echt gekeken naar effectieve locale consumptie van de geproduceerde energie.

Niettegenstaande het lichtere vergunningstraject, zijn middelgrote windturbines in België een zeldzaamheid. Voor een heel stuk heeft dit te maken met de terughoudendheid bij de overheid om dergelijke projecten te vergunnen, uit angst een “wildgroei” te krijgen.

We besteden hier extra aandacht aan in de coördinatie van de vergunningsaanvraag. Onbekend is immers onbemind, bemind is bekend.

We gebruiken succesvolle projecten als bakens om andere lokale besturen over de streep te trekken om bouwvergunningen te verlenen.