Veelgestelde Vragen

 

WAT IS EEN MIDDELGROTE WINDTURBINE ?

Volgens de Vlaamse regelgeving wordt een middelgrote windturbine gedefinieerd als een windturbine met vermogen kleiner dan 300 kW en masthoogte groter dan 15 m.

WAAROM MOET IK EEN MIDDELGROTE WINDTURBINE KIEZEN EN GEEN KLEINE WINDTURBINE ?

Middelgrote windturbines kunnen een degelijk energetisch en financieel rendement genereren, afhankelijk uiteraard van een aantal factoren.

Kleine windturbines kunnen dat totaal niet. De praktijk wijst dit heel duidelijk uit.

HOE HOOG ZIJN MIDDELGROTE WINDTURBINES IN VERGELIJKING MET GROTE WINDTURBINES ?

  • De WTN250 wordt klassiek gebouwd met een masthoogte van 50 m. Op vraag van de klant kan hier wel van afgeweken worden.

  • Grote windturbines hebben al snel een masthoogte van 120 m.

WAT IS HET VOORDEEL VAN EEN MIDDELGROTE WINDTURBINE TOV EEN GROTE WINDTURBINE ?

Middelgrote windturbines kunnen stand alone vergund worden terwijl grote windturbines geclusterd dienen te worden.

Dit wil zeggen dat ze in groep moeten geplaatst worden, en dan nog gekoppeld aan bepaalde landschappelijke elementen zoals lijnstructuren ( autostrades, kanalen ).

Terwijl vergunningsprocedures bij grote windparken absurd lang kunnen aanslepen, is deze procedure bij middelgrote windturbines ondertussen veel lichter geworden en is er een merkelijk hoge slaagkans. 

We spenderen ook redelijk wat tijd aan info-vergaderingen voor de nabije omgeving, zodat pro-actief misverstanden kunnen weggewerkt worden.

IS HET MAKKELIJK EEN OMGEVINGSVERGUNNING TE VERKRIJGEN VOOR EEN MIDDELGROTE WINDTURBINE ?

De tiphoogte van de turbines varieert tussen de 55 en 80 m,  met als gevolg dat  de impact op de omgeving veel kleiner is dan bij grote windturbines.

 

Tegelijk is de windsnelheid op die hoogte meer dan voldoende om dergelijke projecten mooi rendabel te laten zijn, zeker toch in combinatie met de investeringssteun die kan bekomen worden via een VEA call van de Vlaamse Overheid.

Het vergunningstraject is bovendien veel lichter dan bij grote windturbines: er wordt echt gekeken naar deeffectieve lokale consumptie van de geproduceerde energie.

Niettegenstaande het lichtere vergunningstraject, zijn middelgrote windturbines in België een zeldzaamheid. Voor een heel stuk heeft dit te maken met de terughoudendheid bij de overheid in het verleden om dergelijke projecten te vergunnen, uit angst een “wildgroei” te krijgen.

We gebruiken succesvolle projecten als bakens om andere lokale besturen over de streep te trekken om omgevingsvergunningen te verlenen.