barn-4736611_1920.jpg

Veelgestelde Vragen

 

WAT IS EEN MIDDELGROTE WINDTURBINE ?

Volgens de Vlaamse regelgeving wordt een middelgrote windturbine gedefinieerd als een windturbine met vermogen kleiner dan 300 kW en masthoogte groter dan 15 m.

WAAROM MOET IK EEN MIDDELGROTE WINDTURBINE KIEZEN EN GEEN KLEINE WINDTURBINE ?

Middelgrote windturbines kunnen een degelijk energetisch en financieel rendement genereren, afhankelijk uiteraard van een aantal factoren.

Kleine windturbines kunnen dat totaal niet. De praktijk wijst dit heel duidelijk uit.

HOE HOOG ZIJN MIDDELGROTE WINDTURBINES IN VERGELIJKING MET GROTE WINDTURBINES ?

  • De masthoogte van onze windturbines varieert van 15 m tot 65 m, afhankelijk van de specifieke locaties van het project.

  • Grote windturbines hebben al snel een masthoogte van 120 m waardoor hun ruimtelijke impact veel groter is.

WAT IS HET VOORDEEL VAN EEN MIDDELGROTE WINDTURBINE TOV EEN GROTE WINDTURBINE ?

Middelgrote windturbines kunnen stand-alone vergund worden terwijl grote windturbines geclusterd dienen te worden.

Dit wil zeggen dat ze in groep moeten geplaatst worden, en dan nog gekoppeld aan bepaalde landschappelijke elementen zoals lijnstructuren ( autosnelwegen, waterwegen, ... ).

Terwijl vergunningsprocedures bij grote windparken absurd lang kunnen aanslepen, en heel kostelijk zijn, is deze procedure bij middelgrote windturbines ondertussen veel lichter geworden en is er een merkelijk hoge slaagkans tot bekomen van een omgevingsvergunning.

We spenderen ook redelijk wat tijd aan info-vergaderingen naar buurtbewoners, zodat pro-actief misverstanden kunnen weggewerkt worden en de slaagkans van je project verhoogd wordt.

IS HET MAKKELIJK EEN OMGEVINGSVERGUNNING TE VERKRIJGEN VOOR EEN MIDDELGROTE WINDTURBINE ?

De tiphoogte van de onze turbines is veel lager dan bij grote windturbines waardoor de impact op de omgeving veel kleiner is.

 

Tegelijk is de windsnelheid op die hoogte meer dan voldoende om een degelijk projectrendement te kunnen verkrijgen, zeker toch in combinatie met de investeringssteun die kan bekomen worden via de VEKA call van de Vlaamse Overheid en/of via het Vlif fonds.

Bovendien is het vergunningstraject veel lichter dan bij grote windturbines.

Niettegenstaande het lichtere vergunningstraject, zijn middelgrote windturbines in België een zeldzaamheid. Voor een heel stuk heeft dit te maken met de terughoudendheid bij de overheid in het verleden om dergelijke projecten te vergunnen, uit angst een “wildgroei” te krijgen.

We gebruiken succesvolle projecten als bakens om andere lokale besturen over de streep te trekken om omgevingsvergunningen te verlenen.