top of page
  • Foto van schrijverneowind

Slotevent Energiek Meetjesland in de Huysmanhoeve te EekloVandaag organiseerde de Provincie Oost-Vlaanderen, ism Innovatiesteunpunt-Boerenbond, het slotevent ter afsluiting van het bovengenoemde project.


Een grote focus in dit project lag bij het activeren van landbouwbedrijven om een rol te gaan spelen in de energie-transitie.Tom Schaeken, energie-consulent bij Innovatiesteunpunt, gaf terecht aan dat de landbouwsector door zijn ruimte, ondernemerschap en logistiek een grote rol kan én moet spelen in de verdere uitbouw van de verduurzaming van onze energieproductie.

Alles start uiteraard met het reduceren van het eigen energieverbruik, alsook het in kaart brengen van het patroon van dat eigen energieverbruik.

Meten is immers weten.

In het verleden lieten we reeds een meetcampagne uitvoeren door Innovatiesteunpunt bij een melkveebedrijf, om het energieprofiel te bepalen. Hoewel niet wereldschokkend, gaf het ons wel voor die specifieke case inzichten omtrent hoe en welke vorm van duurzame energietoepassing op het landbouwbedrijf zinvol is.


De meting werd uitgevoerd door Innovatiesteunpunt.Energiek Meetjesland zien we spontaan overgaan in een ander Europees project: ECCOOnder het Interreg NWE programma, om diezelfde landbouwsector te laten samenwerken met de lokale bevolking teneinde via coöperatieve vormen van samenwerking en financiering, de energietransitie te versnellen, maar nog belangrijker: deze in handen te krijgen van de lokale gemeenschappen ipv ze te realiseren door exclusief kapitaalgroepen, die de monetaire winsten extraheren uit diezelfde lokale gemeenschappen.

We zijn blij hierin als subpartner van Innovatiesteunpunt-Boerenbond een sterk activerende rol te kunnen spelen.


Verspreid over het Meetjesland wensen we zowel op vlak van solar, middelgrote en grote wind een rol te spelen in deze transitie.32 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page