top of page
  • Foto van schrijverneowind

Land-en tuinbouw als motor van de energie-transitie ? Liefst via een slimme manier.

Bijgewerkt op: 21 aug. 2021


Landbouwsector als motor van de energie-transitie
Landbouwsector als motor van de energie-transitie.


Stand van zaken.


Eind 2017 werden de resultaten uitgebracht van een onderzoek uitgevoerd door de Universiteit Gent, in opdracht van het Vlaams Infocentrum voor Land en Tuinbouw, waarin oa geconcludeerd werd dat 2/3de van de Vlamingen van mening is dat land-en tuinbouwbedrijven geschikte locaties zijn voor de productie van hernieuwbare energie ( zon, wind en biomassa ).


Ongeveer een zelfde aantal gaf aan bereid te zijn groene stroom of warmte af te nemen van een boer uit de buurt.


Er zit dus energie in de lucht bij de land-en tuinbouwsector.

Waar naartoe ?


Laten we even enkele mijlpalen opsommen, om "de ernst van de zaak" te duiden:

  • Kernuitstap tegen 2025 met als gevolg een enorm vervangingsvolume nodig aan energie-productiecapaciteit.

  • 2030 : 40 % hernieuwbare energie

  • 2050 : 100 % hernieuwbare energie

Dit zijn enorme hoeveelheden capcaciteit aan hernieuwbare energie die nog moeten gerealiseerd worden, waarvan een aanzienlijk deel via zon en wind.

Vermits hiervoor ruimte nodig is, ziet u al in welke richting er al gekeken wordt: de hoger genoemde land-en tuinbouwsector.


Conclusie: de land-en tuinbouwsector heeft het potentieel in zich een grote rol te kunnen spelen in de hele energie-transitie en het bereiken van de klimaatdoelstellingen.


 

Maar hoe dan ?


Wel, alvast niet zoals het tot nu toe gaat en dreigt verder te gaan, als de landbouwers annex hun buurtbewoners niet wakker schieten.

En dat wakker schieten laten volgen door een stap te zetten om zich niet meer te gaan gedragen als "lijfeigene" van net die partijen die traditioneel "de plak zwaaien" in energieland, hoofdzakelijk dan nog door het kapitaal dat historisch werd opgebouwd. En dat laatste niet zelden op kap van de belastingbetaler.


"Peer 2 Peer" en coöperatief met een sausje van energie-delen.

Peer 2 Peer : mensen organiseren samen iets, zonder externe autoriteit, eventueel wel gefaciliteerd op technisch en inhoudelijk vlak en via een ( in deze tijd toch ) digitaal platform.


Coöperatief : gelijkend als voorgaand, maar met focus op participatie en realisatie, dus focus op euro's.

Over dit gegeven kan je een academische bibliotheek vullen, maar naar praktische realisatie is het voldoende te denken dat het een vorm van samenwerken/financieren is, waarbij iedereen de vruchten plukt conform zijn inbreng. En dat iedereen beslissingsrecht heeft, in de mate natuurlijk dat het geen Wild West wordt en de werking van de structuur niet belemmert.

De groepsdynamiek heeft evenwel de neiging dit te neutraliseren.


Coöperatief is in het Vlaams energie-wereldje een marginaal gegeven, en dat willen we net veranderen.


Met dank aan:

Via het ECCO project werd Prometheuscoop, agerend als subpartner van Innovatiesteunpunt-Boerenbond eind 2017 100.000 € toegekend om de landbouwsector te gaan versnellen richting coöperatieve energie projecten.


Energie-delen: u investeert bijvoorbeeld samen met een landbouwer in een middelgrote windturbine of windmolen, zoals we binnen het ECCO-project enkele initiatieven uitwerken, en u krijgt hiervoor ( via regelgeving die wordt uitgewerkt ) niet alleen een vergoeding via je aandeel in de participatie, maar ook korting op je energie-factuur. ( dit is een kort door de bocht simpele beschrijving ).


Deze drie elementen samen maken dat je een heel ander energielandschap krijgt: eentje waarbij het geld in de gemeenschap blijft en niet wegstroomt naar plaatsen waar het niet moet zijn.

Eentje waarbij het initiatief wordt genomen door vooruitdenkende mensen, weliswaar technische gefaciliteerd ( bij voorkeur door ons uiteraard ! ), landbouwers en burgers samen.


De traditionele autoriteitsstructuren hebben hier dan nog weinig rol in te spelen. Tijd voor actie !


Bent u zelf ook landbouwer en denkt u ook een rol te kunnen spelen in de energie-transitie door toepassing van zon-of windenergie, aarzel dan zeker niet ons te contacteren voor een vrijblijvende quick scan van je site en de mogelijkheden.

Ben u vooruitdenkend genoeg en wil u zich organiseren en komt u op die manier van uw eiland af, nog te beter dan ! We laten je graag inpluggen op ons prometheuscoop platform om jullie project nog sneller te realiseren.


U kan het verhaal zelf financieren of je buurtbewoners het helemaal of deels laten financieren via het prometheuscoop platform.


O ja, onze benadering is even no-nonsense als deze van u.

Succes in je landbouwbedrijf: spring op de kar van de energie-transitie
Succes in je landbouwbedrijf: spring op de kar van de energie-transitie.

76 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

ความคิดเห็น


bottom of page