• neowind

Innovatiesteunpunt - Boerenbond organiseert energiebeurs voor landbouwers in het Meetjesland.


Promotie van middelgrote windturbines voor landbouwbedrijven

Jongstleden participeerden we in een lokale energiebeurs voor landbouwers te Sint-Maria-Aalter.

Een ideale gelegenheid om de technologie van middelgrote windturbines kenbaar te maken voor een voor ons belangrijke doelgroep: landbouwbedrijven.

© neowind 2015-2020