top of page
Home: Welcome

 WINDTURBINES
voor bedrijven

Kleine , Middelgrote en Grote Windturbines

Home: Service

Totaal projecten

    

  • Haalbaarheidsstudie: We starten steeds met een haalbaarheidsstudie om zo transparant mogelijk de slaagkans tot verwerving van een omgevingsvergunning te kunnen inschatten. De basis haalbaarheidsstudie omvat een opbrengstberekening en cashflow analyse en wordt vrijblijvend opgemaakt. Een detail haalbaarheidsstudie die de ruimtelijke aspecten in rekening brengt, is eveneens uitvoerbaar.

  • Omgevingsvergunningstraject: Er wordt heel veel aandacht besteed aan het waterdicht opbouwen van het dossier ter verwerving van de omgevingsvergunning. Dit omvat een veiligheidsstudie, geluid-en slagschaduw analyse, technische tekeningen, MER screeningsnota, etc ... Dit wordt steeds gedaan in nauw overleg met de vergunningverlenende overheid en adviesverlenende instanties.

  • Na het verwerven van de omgevingsvergunning, verzorgen we als EPC contractor de volledige bouw van het windenergie-project, uiteraard in samenwerking met tal van partnerbedrijven.

  • Na de indienstname is een waterdichte monitoring en service voorzien voor het windenergie-project.

 

Home: Service
neowind_middelgrote windturbine.jpg

25 kW, 90 kW en 250 kW
windturbines 

Voor de Belgische markt gebruiken we 25 kW, 90 kW en 250 kW  windturbines in het segment middelgrote windturbines.

Deze turbines zijn afkomstig van zeer betrouwbare Europese leveranciers, waardoor een lange levensduur en goede werking gegarandeerd kan worden.

wind-turbine-958902_1280.jpg

Projecten met grote windturbines 

Voor industriële bedrijven ontwikkelen we projecten met windturbines in vermogen variërend vanaf 500 kW tot 7 MW.

Hiervoor gebruiken we de internationaal gekende leveranciers van windturbines.

Daarnaast ontwikkelen we in Vlaanderen verschillende windparken die deels openstaan voor coöperatieve financiering.

Testimonial via KBC FarmCafé

Home: testimonial
Home: Homepage_about
Home: Blog_Post_Gallery
bottom of page