top of page
  • Foto van schrijverneowind

Windturbines op industrieterreinenVele KMO's en industriële bedrijven worden momenteel geconfronteerd met een dubbele uitdaging inzake energie.

Enerzijds is er de kostprijs voor elektriciteit die - op niveau van commodity cost - met 300 % gestegen is, en dit vergeleken met de commodity cost van voor de Corona crisis. Onder commodity cost verstaan we de groothandelsprijs, zonder taxen, heffingen, distributie-en transportkosten.

Daarnaast is er het groeiende belang van het koolstofarm maken van productieprocessen, niet zelden ingegeven vanuit ESH hoek. Het is opvallend dat meer en meer afnemers van producten specifieke eisen stellen rond de koolstof-impact van de productieprocessen voor die producten.

Om aan die uitdagingen tegemoet te komen, is het voor de hand liggend om als bedrijf zelf je elektriciteit op te wekken a.d.h.v. de natuurlijke bronnen die lokaal aanwezig zijn. In de eerste plaats wordt er natuurlijk gedacht aan zonnepanelen. Deze produceren echter volop elektriciteit in de zomermaanden, met in de wintermaanden dan weer een zeer lage energieproductie.

Windenergie heeft een omgekeerd productieprofiel dan dit van zonne-energie: vooral in de wintermaanden en de tussenseizoenen is er een significante productie van windenergie, met een mindere elektriciteitsproductie tijdens de warme zomermaanden.

Voor bedrijven is het dus belangrijk om zon-en windenergie op elkaar te dimen-sioneren, met als uitgangspunt energievraag en productie van energie ( combinatie zon-en windenergie ) zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Tijdens een haalbaarheidsonderzoek wordt steeds, bij aanwezigheid van zonnepanelen, dit uitgangspunt gehanteerd.

Indien uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat een windenergieproject realistisch is, kan de volledige uitwerking van het omgevingsvergunningsdossier starten.


In de eerste plaats bestaat ons team uit ervaren projectontwikkelaars die een heel pragmatische aanpak hanteren. In tegenstelling tot een klassiek studiebureau is onze aanpak erg pragmatisch en pro-actief. Zo zullen we geen projecten ontwikkelen met relatief weinig slaagkans ( verloren tijd en geld voor iedereen ).

Vanuit Neowind verzorgen we het gehele projectontwikkelingsproces annex bouwproces. Alles gebeurt dus in house, met een specifieke dossierbeheerder voor het gehele traject. Slechts voor enkele aspecten maken we gebruik van gecertifieerde studiebureau's, gezien bepaalde studies moeten uitgevoerd worden door externe ( onafhankelijke ) partijen.


Indien het noodzakelijk is om een maatschappelijke draagvlak te creëren, bijvoorbeeld door de nabijheid van een woonwijk, kunnen we vanuit onze participatie in een EU gefinancierd project inzake coöperatieve financiering, een financieringsmix uitwerken in samenwerking met een lokale of regionale energiecoöperatie.

Meer info ? Aarzel zeker niet om ons te contacteren om vrijblijvend je project te bespreken.

179 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


bottom of page