top of page
  • Foto van schrijverneowind

Industrieterreinen: energetische maximalisatie als vertrekpuntVanuit een toenemende vraag tot verduurzaming, bereiken ons steeds meer vragen vanuit industriële bedrijven om voor hun specifieke situaties de mogelijkheden van windenergie te onderzoeken en nadien eventueel projecten te ontwikkelen.


Hoewel we "windenergie voor bedrijven" initieel gestart zijn met focus op middelgrote windturbines, en dan met name voor landbouwbedrijven, is onze scope ondertussen verbreed naar dienstverlening aan een ruime waaier van bedrijven en vooral ook naar de ontwikkeling van grote windturbine projecten.


Het nieuwe kader voor de ontwikkeling van windenergie ( 2023 ) stelt ook uitdrukkelijk dat steeds gestreefd moet worden naar energetische maximalisatie. Dit betekent dat voor een bepaalde locatie/zone steeds moet getracht worden zo groot mogelijke windturbines te realiseren.


Daarnaast wordt afgestapt van het principe van clustering waarbij er minstens 3 windturbines op een bepaalde locatie dienden gerealiseerd te worden. Hierdoor was het in het verleden niet mogelijk op vele industrieterreinen windturbine projecten te ontwikkelen/realiseren.


In de praktijk betekent dit dat voor industrieterreinen de implementatie van middelgrote windturbines als tegenstrijdig kan beschouwd worden met het principe van energetische maximalisatie.


Hoewel er zich situaties kunnen voordoen waarbij er daadwerkelijk geen grote windturbines kunnen gerealiseerd worden op industrieterreinen ( bijvoorbeeld o.w.v. ruimtelijke, milieutechnische, luchtvaarttechnische,... redenen ) zal toch steeds moeten gestreefd worden naar de realisatie van minstens 1 grote windturbine op een industrieterrein. Solitaire windturbines zullen in deze gevallen immers wel vergunbaar kunnen geacht worden.


Veelal vergt dit aardig wat overleg met de verschillende stakeholders op het betreffende terrein annex de nabije buurt, en dit om tot een evenwichtig compromis te komen ivm wie hoeveel investeert, locatiekeuze, ...


Ons uitgangspunt is dat het eigenaarschap van de windturbine(s) volledig moet liggen bij de locale bedrijven, aangevuld met eigenaarschap met de bewoners in de nabije omgeving van het betreffende industriepark.


Vanuit neowind bieden we dit geïntegreerd dienstenpakket aan, zij het dan wel als onafhankelijke projectontwikkelaar.


Los van het industriële luik waar grote windturbines de norm zouden moeten zijn, zijn we uiteraard nog steeds actief in de realisatie van middelgrote windmolen projecten. Deze projecten worden ook ondersteund vanuit het hogergenoemde kader voor de ontwikkeling van windenergie-projecten. Veelal zijn ze gesitueerd in landelijke omgeving en - zoals vereist - volledig gericht op autoconsumptie.


Voor meer info: contacteer ons


94 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page